Intencje

Intencje Mszy św.

Poniedziałek 18.03.2019 Dzień powszedni
7.00
18.00 Za ++ Wiktorię Macionczyk w rocz. śmierci oraz męża Ryszarda
Za + Bronisława Smyczek w rocz. śmierci

Wtorek 19.03.2019 UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP
7.00 Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Nieust. Pomocy, św. Józefa i św. Anny, z podziękowaniem i prośbą o Boże błogosławieństwo w int. stolarzy i ich rodzin
18.00 Za ++ Antoniego i Annę Piechoczek, Gertrudę i Ludwika Ochojski, wnuka Lucjana oraz Edwarda Nitner

Środa 20.03.2019 Dzień powszedni
7.00 Za + Jana Motyka w rocz. śmierci
18.00 Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Nieust. Pomocy i św. Anny, z podziękowaniem i prośbą o Boże bł., zdrowie oraz o dary Ducha Świętego w int. Mateusza Krakowczyka z okazji 18 rocznicy urodzin
Za ++ Konrada Mazurek, żonę Stefanię oraz zięcia Tadeusza Fajkis

Czwartek 21.03.2019 Dzień powszedni
7.00 Za ++ Helenę i Pawła Felka
18.00 Za ++ Franciszka Bulenda w rocz. śmierci, żonę Agnieszkę, syna Alojzego, Marię i Alfreda Sosnowski oraz syna Bronisława
Za + Dorotę Wałach – od Róży Różańcowej pw. św. Anny

Piątek 22.03.2019 Dzień powszedni
7.00 Za ++ Helenę i Teodora Koziołek oraz syna Krystiana
po Mszy Świętej DROGA KRZYŻOWA
16.30 DROGA KRZYŻOWA z udziałem dzieci
17.00 Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Nieust. Pomocy i św. Anny, z podziękowaniem i prośbą o Boże bł. i zdrowie w int. Elfrydy Konsek z okazji 80 rocznicy urodzin
Ku czci św. Jana Pawła II w int. papieża Franciszka, Ojczyzny i Rodziny Radia Maryja
18.00 DROGA KRZYŻOWA

Sobota 23.03.2019 Dzień powszedni
7.00
16.00 Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Nieust. Pomocy i św. Anny, z podziękowaniem i prośbą o Boże bł. i zdrowie w int. Marii Kurcok z okazji 70 rocznicy urodzin
18.00 Za + Katarzynę Blaut w rocz. urodzin
Za ++ Leona Pawlas, córkę Elżbietę Sobik, rodziców Marię i Rudolfa oraz córkę Helenę
Za ++ Ryszarda Wita w rocz. śmierci, rodziców, teściów oraz ++ z pokrewieństwa Wita, Wala, Stencel, Rojek
Za ++ Wilhelma Kuś, 2 żony: Marię i Zofię oraz Bronisława Wikar
Za + matkę w rocz. śmierci i z okazji imienin
Za ++ Otylię Marcol w rocz. śmierci, męża Feliksa, rodziców, rodzeństwo, Pawła i Marię Maciejczyk oraz rodziców
Za ++ Eugeniusza Brawańskiego, jego brata Henryka, ++ z rodzin Brawański i Musioł

Niedziela 24.03.2019 III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
6.30 Za + Gerarda Lerch w rocz. śmierci
8.00 Za ++ Jadwigę i Wincentego Skorupa, Henryka Rduch, syna Janusza oraz ++ z pokrewieństwa
9.30 Za ++ Emilię i Teodora Filipowski w rocz. urodzin, syna Józefa, zięcia Alojzego Wita, rodziców i krewnych z rodzin Filipowski, Wita, Szulik, Misala, ++ sąsiadów oraz kapłanów
11.00 Za ++ Hildegardę Putek w rocz. śmierci i urodzin, zięcia Bogdana Szulik, rodziców Alojzego Mika oraz żonę Marię
12.30 Za ++ Józefa Paszenda, córkę Bożenę, Franciszka i Franciszkę Filipowskich, syna Rudolfa oraz Wiktorię i Józefa Paszenda
15.00 GORZKIE ŻALE
16.00 Za ++ Ludwika Piechoczek w rocz. urodzin, żonę Annę oraz syna Krzysztofa