Intencje

NIEDZIELA 15.05.2022 V NIEDZIELA WIELKANOCNA

6.30      Za + Annę Celary w rocz. śmierci

8.00      Za + syna Adama Cofalik

9.30      Za ++ Helenę Macionczyk oraz męża Maksymiliana

11.00    Za + Renatę Woźnica w rocz. urodzin

16.00    Msza Święta przy kapliczce św. Jana Nepomucena – Za + Antoniego Pośpiech w rocz. urodzin

Poniedziałek 16.05.2022 ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, prezb. i męcz., patrona Polski

7.00      Za ++ Teodora i Marię Dziwoki, Wojciecha i Elżbietę Dzierżawa oraz synową Różę Dziwoki

17.30    Nabożeństwo Majowe

18.00    Za ++ Gertrudę, Marię Misala, męża Ludwika, Józefa i Marię Dziwoki, Alinę Białecką oraz ++ z pokrewieństwa

            Za ++ Agnieszkę Holesz w rocz. śmierci, męża Ludwika oraz Anielę i Antoniego Szkorla

Wtorek 17.05.2022 Dzień powszedni

7.00      Za ++ matkę Małgorzatę Błanik w 17 rocz. śmierci, ojca Ryszarda oraz ++ z pokrewieństwa

18.00    Za ++ Marię Musioł w 2 rocz. śmierci, męża Henryka oraz Zofię i Mariana Ostasz

            Za ++ Teofila i Pelagię Badura oraz ++ z pokrewieństwa

19.00    Nabożeństwo Majowe przy kapliczce na ul. Szerockiej

Środa 18.05.2022 Dzień powszedni

7.00      Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej w intencji Ruchu Szensztackiego oraz rodzin przyjmujących obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej

            Za ++ Annę Godziek w 5 rocz. śmierci, męża Edwarda, dziadków oraz ++ z pokrewieństwa

17.30    Nabożeństwo Majowe

18.00    Za ++ Klemensa i Agnieszkę Mazurek

            Za ++ Alojzego Brejza, rodziców oraz teściów

Czwartek 19.05.2022 Dzień powszedni

7.00      Za ++ Annę Piecha w rocz. śmierci, męża Sylwestra, syna Tomasza oraz synową Jolantę

17.30    Nabożeństwo Majowe

18.00    Za ++ Marię i Ludwika Lubszczyk, córkę Marię oraz Marię i Henryka Pustelnik

            Za + Gerarda Pawliczek w 3 rocz. śmierci

Piątek 20.05.2022 Dzień powszedni

7.00      Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Nieust. Pomocy i św. Anny, z podziękowaniem i prośbą o Boże bł. i zdrowie w int. mamy i całej rodziny oraz ++ syna

16.30    Nabożeństwo Majowe

17.00    Za ++ Janinę Gawłowską oraz rodziców

            Za ++ Jadwigę Chromik oraz męża

Sobota 21.05.2022 Wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezb. i męcz.

7.00      Ku czci św. Jana Pawła II w int. papieża Franciszka, Ojczyzny i Rodziny Radia Maryja

15.00    Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Nieust. Pomocy i św. Anny, z podziękowaniem i prośbą o Boże bł. i zdrowie w int. Ludowego Klubu Sportowego „Forteca” Świerklany z okazji jubileuszu 55 lecia oraz za ++ członków klubu

17.30    Nabożeństwo Majowe

18.00    Za ++ Jerzego Grzesiek w rocz. śmierci, syna Krzysztofa, rodziców, teściów Annę i Pawła Lubszczyk oraz syna Huberta

            Za ++ Ewalda Sobala w rocz. śmierci, żonę Gertrudę, syna, rodziców, Martę i Antoniego Mrowiec oraz ++ z pokrewieństwa

            Za ++ Stanisława Mrowiec oraz żonę Marię

            Za ++ Leona Piksa w rocz. śmierci, żonę Gertrudę, córkę Stefanię oraz syna Huberta

            Za ++ Krystynę Ciemięga w rocz. śmierci, rodziców oraz teściów

            Za ++ Marię Krótki, 2 mężów, syna Bolesława, Józefę Godzik, męża Józefa, synów Józefa i Kazimierza, Danutę Drzazga, dziadków z obu stron oraz krewnych

            Za ++ Rudolfa Wolny w rocz. śmierci, rodziców oraz teściów

            Za ++ Antoniego i Martę Gładysz oraz ++ z rodziny Kloch

            Za ++ Alfonsa Holesz w rocz. urodzin, Bertę i Franciszka Fajkis oraz ++ z pokrewieństwa Holesz, Fajkis, Filipowski, Kuś, Woźnica

            Za ++ Andrzeja Kiełkowskiego w rocz. urodzin

            Za ++ Franciszkę i Franciszka Filipowski, syna Rudolfa, wnuczkę Bożenę, zięcia Józefa Paszenda oraz ++ z pokrewieństwa

            Za + Pawła Polok w 1 rocz. śmierci

NIEDZIELA 22.05.2022 VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

6.30      Za ++ Helenę i Witolda Ucher oraz Emila, Helenę i Pawła Pawela

8.00      Za ++ żonę Marię Krzempek w 10 rocz. śmierci, rodziców Marię i Brunona Gembalczyk oraz brata Bernarda

9.30      Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Nieust. Pomocy i św. Anny, z podziękowaniem i prośbą o Boże bł. i zdrowie w int. Jarosława Wita z okazji 50 rocznicy urodzin

11.00    Do Bożej Opatrzności, za wstaw. MB Nieust. Pomocy i św. Anny, z podziękowaniem i prośbą o Boże bł. i zdrowie w int. Łucji i Ryszarda Sitko z okazji 60 rocznicy ślubu

16.00    Za ++ Annę Sobik w rocz. śmierci, męża Leona, rodziców Antoniego i Marię Nogły, teściów Ludwika i Gertrudę Sobik oraz ++ z pokrewieństwa

20.30    MISYJNY WIECZÓR ZE ŚW. RITĄ