Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA ADWENTU

EWANGELIA: Łk 3, 1 – 6

„Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.

 

Boże Narodzenie jest czasem radości przeżywanym zwykle wśród najbliższych, ale przede wszystkim to ważne wydarzenie religijne, które wymaga od nas duchowego przygotowania. Jeśli go zabraknie, może się zdarzyć, że rozminiemy się z przychodzącym Panem. Dlatego w czasie Adwentu słyszymy wołanie Jana Chrzciciela: „Przygotujcie drogę Pana! Wyprostujcie Jego ścieżki!” (Łk 3, 4). Papież Franciszek przypomina, że odpowiadamy na te słowa, „kiedy dokonujemy rachunku sumienia, gdy badamy nasze postępowanie, by usunąć grzeszne postawy, które nie pochodzą od Boga: sukces za wszelką cenę, władza kosztem najsłabszych, pragnienie bogactwa, przyjemności za wszelką cenę”.

 Maryjo Panno, pomóż mi przygotować się do spotkania z miłością, którą przynosi mi Jezus Chrystus.

 Dzisiejsza kolekta na potrzeby naszej parafii. Za tydzień kolekta również na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za Waszą ofiarność.

 1. Zapraszamy wszystkich parafian na RORATY, szczególne zaproszenie dla dzieci. Roraty od poniedziałku do soboty o godz. 6.30. Roraty dla młodzieży w adwentowe piątki o godz. 19.00. Polecamy Małego Gościa Niedzielnego związanego z tegorocznymi roratami i lampionem roratnim.
 2. Zapraszamy we wtorek o godz. 18.00 całą wspólnotę DZIECI MARYI wraz z rodzicami na radosne świętowanie święta Dzieci Maryi do sali GOKiRu w Świerklanach, tam wiele niespodzianek.
 3. Zapraszamy na kolejne spotkanie GRUPY SŁOWA BOŻEGO w wtorek o godz. 19.00 w Domu Spotkań.
 4. Zapraszamy MINISTRANTÓW na zbiórkę w sobotę bezpośrednio po roratach. Dzieci Maryi spotykają się również w sobotę o godz. 10.00 w salce pod probostwem.
 5. Chorych i osłabionych wiekiem parafian odwiedzimy w sobotę 22 grudnia – będą to odwiedziny świąteczne. Prosimy o zgłoszenia w zakrystii
 6. Zapraszamy na ADWENTOWE CZUWANIE przygotowane przez naszą świerklańską Oazę w najbliższą sobotę od godz. 20.00, o godz. 22.00 – Niedzielna Eucharystia. Temat czuwania: „Chwała (o)Ojcu…”. Szczegóły na pierwszej stronie „Dzwonka”.
 7. Trwają już odwiedziny kolędowe. Przeżyjmy je w duchu Adwentowego czuwania, a potem Bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzami. Niech błogosławieństwo kolędowe chroni nasze domy, nasze rodziny i umacnia nas na drodze życia chrześcijańskiego.

W okresie kolędowym nie będzie w niedzielę nieszporów, prosimy aby nie odkładać spowiedzi na sobotę przed wieczorną Mszą Świętą – ze względu na kolędy w konfesjonale może być tylko jeden kapłan.

Dzieci niech przygotują: zeszyt z religii, planszę z Rorat oraz „KARTĘ KIEROWCY – obecność na  MSZACH ŚWIĘTYCH SZKOLNYCH”, młodzież, również zeszyt do religii, kandydaci do Sakramentu Bierzmowania – „Kartę Formacji”.

Od niepamiętnych czasów istnieje zwyczaj składania przez wiernych tzw. ofiar kolędowych. Przez złożone ofiary dajemy wyraz swojej troski o potrzeby naszego parafialnego kościoła. Tegoroczne ofiary kolędowe będą przeznaczone na dalszy remont okien witrażowych.

 1. Dzieci Maryi i ich rodzice zapraszają w przyszłą niedzielę na KIERMASZ CIASTECZEK ŚWIĄTECZNYCH po każdej Mszy Świętej przy wyjściu z kościoła, tam też propozycja modlitwy przy wigilijnym stole. Dzieci Maryją już dziś dziękują za okazane serce.
 2. Za tydzień w niedzielę będziemy gościli w naszej parafii, pana ze wspólnoty RYCERZE KOLUMBA, który przybliży nam (szczególnie mężczyznom) tą ciekawą wspólnotę, którą planujemy założyć w naszej parafii.
 3. Z tyłu kościoła do nabycia opłatki, świece Caritas – Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz kartki świąteczne.
 4. Zapraszamy wszystkich, którzy dbali o czystość naszego kościoła w IV kwartale na Mszę Świętą w ich intencji w sobotę o godz. 6.30
 5. Dziękujemy wszystkim, którzy w ubiegłym tygodniu zatroszczyli się o czystość naszego kościoła. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z ul. Zimowej, Zygmunta Starego i Żeglarskiej.

 

KOLĘDA

Niedziela, 9 grudnia 2018 roku, od godz. 14.30

 1. ul. Rolnicza – od końca i ul. Piekarnicza – od nr 14 do końca
 2. ul. Malarska – od końca i ul. Piekarnicza – od nr 13 do nr 1

Sobota, 15 grudnia 2018 roku, od godz. 10.00

 1. ul. Kucharzówka – od nr 26 a do początku i ul. Błękitna
 2. ul. Kucharzówka – od nr 28 do końca i ul. Granice 1
 3. ul. Kościuszki – od końca i ul. Łąkowa

Niedziela, 16 grudnia 2018 roku, od godz. 14.30

 1. ul. Górnośląska – od nr 27 b do początku
 2. ul. Górnośląska – od nr 32 do końca