Ogłoszenia

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

EWANGELIA (Łk 12,49-53)

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął! Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej”.

Dzisiejsza Ewangelia wydaje się potwierdzać opinie tych, którzy uważają, że chrześcijaństwo, tak jak inne religie, jest źródłem konfliktów i przemocy wśród ludzi. Tymczasem Jezus ogłasza nadejście królestwa Bożego, które napotka opór sił i mentalności tego świata. On sam będzie ich ofiarą. Jezus nie przystał na to, co było do tej pory. Przyniósł rewolucję miłości, która wyrywa z egoizmu i otwiera na dar drugiego i dla drugiego. Spala siebie, aby inny mógł żyć. Jest naszym współudziałem w tym, czego sam dokonał na krzyżu. Otworzył Serce gorejące pełnią miłości. Przestrzega nas, aby się nie dziwić, jeśli przyjęcie Jego miłości wzbudzi nawet w najbliższych zazdrość i odrzucenie. Nie można wtedy tracić entuzjazmu wiary. Pamiętajmy, że Eucharystia to trwanie pod krzyżem, z którego wypływa Jezusowy ogień. Niech przeze mnie zapłonie w innych.

Panie, aniołowie ogłosili Twoje przyjście jako Księcia Pokoju. Ty powiedziałeś: „Pozostawiam wam pokój, obdarzam was moim pokojem” (J 14, 27). Udziel swojemu Kościołowi daru jedności i pokoju. Napełnij mnie entuzjazmem wiary, abym mógł nieść ją innym.

  1. Pamiętajmy dzisiaj w modlitwie o kobietach i dziewczętach pielgrzymujących do MB Piekarskiej.
  2. Kolekta dzisiejszej niedzieli na bieżące potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za Waszą ofiarność w przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby naszej parafii.
  3. W sobotę po Mszy Świętej wieczornej w salce pod probostwem katecheza przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych, zaś w przyszłą niedzielę o godz. 12.30 Msza Święta chrzcielna i za roczne dzieci.
  4. Obowiązuje WAKACYJNY PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH. W tygodniu Msza Święta tylko o godz. 7.00 z wyjątkiem pierwszych czwartków i pierwszych piątków miesiąca, zaś w niedzielę i uroczystości nie będzie Mszy Świętej o godz. 12.30 (z wyjątkiem: 25 sierpnia – niedziela chrzcielna), w wakacyjne niedziele nie będzie Nieszporów Niedzielnych.
  5. Kancelaria Parafialna w okresie wakacji jest czynna tylko w poniedziałek i w czwartek od godz. 18.00 do godz. 19.30, w piątek od godz. 7.30 do godz. 9.30, we wtorek i w środę Kancelaria Parafialna jest nieczynna.
  6. Już dziś informujemy, że w poniedziałek 26 sierpnia o godz. 18.00 Msza Święta przy kapliczce MB Częstochowskiej przy ulicy Szerockiej.
  7. Dziękujemy wszystkim, którzy w ubiegłym tygodniu zatroszczyli się o czystość naszego kościoła. Do sprzątania kościoła prosimy parafian z ul. Rybnickiej od początku do nr 24.