Wizytacja kanoniczna

Opublikowane przez psadmin w dniu

Drodzy Parafianie.

W dniach od 5 kwietnia do 7 kwietnia będziemy w naszej parafii przeżywali wizytację kanoniczną. To bardzo ważne wydarzenie w życiu parafii. Przyjedzie do nas Ksiądz Biskup Marek Szkudło, by spotkać się z nami i wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary.

Wizytacja biskupa w parafii jest czynnością apostolską, pasterską. Biskup jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedzi nas, by spotkać się z nami tu w Świerklanach. Przyjedzie, aby posłuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tylko czas sprawdzania i kontroli proboszcza i jego posługi, ale to czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo czytelnie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca. Wizytacja biskupa w parafii ma wymiar kanoniczny. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego. Podczas wizytacji, ksiądz biskup pozna charakterystykę naszej świerklańskiej parafii, życie religijne naszej parafii i zapoznaje się z formami duszpasterstwa występującymi w parafii. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi.

Zapraszam Was wszystkich do wspólnej modlitwy i spotkań z Księdzem Biskupem.

 

Ks. proboszcz Piotr Kędzior

 

Plan wizytacji kanonicznej

Księdza Biskupa Marka Szkudło

 

Parafia św. Anny – Świerklany

 

5 – 7 kwietnia 2024

 

Piątek, 05.04.2024

14.00    Wizyta w kancelarii parafialnej – omówienie spraw kancelaryjnych

15.00    Spotkanie z Dyrekcjami Szkół i Przedszkoli oraz katechetami

15.45    Spotkanie z kapłanami dekanatu – wspólna modlitwa Nieszporów

16.30    Powitanie liturgiczne Księdza Biskupa w kościele

17.00    Msza św. pod przewodnictwem i z homilią Księdza Biskupa z udzieleniem
sakramentu bierzmowania

18.15    Spotkanie z młodzieżą oazową

19.30    Spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską

 

Sobota, 06.04.2024

8.15      Spotkanie z grupami dorosłych

9.00      Spotkanie z Ministrantami

10.00    Spotkanie z Dziećmi Maryi

10.30    Nawiedzenie cmentarza parafialnego oraz modlitwa przy grobach zmarłych
księży proboszczów

11.00    Msza św. pod przewodnictwem i z homilią Księdza Biskupa z udziałem wszystkich
kapłanów dekanatu (Konwent Wielkanocny)

 

Niedziela, 07.04.2024

6.00      Posługa Księdza Biskupa w konfesjonale

6.30      Msza św. z homilią Księdza Biskupa

7.30      Spotkanie ze świeckimi współpracownikami parafii

8.30      Msza św. z homilią Księdza Biskupa

9.30      Spotkanie z Nadzwyczajnymi Szafarzami Komunii Świętej

10.00    Msza św. z homilią Księdza Biskupa

11.30    Msza św. pod przewodnictwem i z homilią Księdza Biskupa – błogosławieństwo
indywidualne dla rodzin

14.00    Rozmowy indywidualne Księdza Biskupa z kapłanami posługującymi w parafii
– podsumowanie wizytacji