Zaproszenie na Misje Święte

Opublikowane przez psadmin w dniu

LIST MISJONARZY DO MIESZKAŃCÓW ŚWIERKLAN

ZAPROSZENIE NA MISJE ŚWIĘTE

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Na początek pragniemy wszystkich, całą parafię bardzo serdecznie pozdrowić. Tym bardziej serdecznie, że przybędziemy głosić Wam wielką miłość Chrystusa. „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Bóg kocha! Bóg ma serce! Bóg jest miłością! A tylu ludzi smutnych, zrozpaczonych, pełnych lęku i niepokoju o przyszłość, pozbawionych nadziei. Bóg kocha każdego człowieka. Kocha także Ciebie, dlatego te słowa są Jego wezwaniem. Jest to wezwanie do nawrócenia, do wiary, do radości. Tylko wiara daje sens życia, daje nadzieję, której tak bardzo potrzebujemy dzisiaj, gdy jesteśmy umęczeni przez różne doświadczenia, grzechy i niedostatek.

Bóg daje nam okazję do pojednania i odnowy przez Misje Święte, które będą głoszone w waszej parafii, aby przybliżyć nam wszystkim Dobrą Nowinę o zbawieniu. Wzywamy więc Ciebie w imię Chrystusa, który pokonał śmierć, abyś przyszedł do Niego, który prowadzi ze śmierci do życia, z ciemności do światła, z grzechu do zbawienia.

Słowa naszego posłania kierujemy do wszystkich! Tych, którzy wierzą wzywamy do modlitwy i ofiary, a także apostolskiego działania w domach, wśród sąsiadów i znajomych. Mówcie o Chrystusie! Nie bójcie się głosić Tego, w którym jest nasze życie!

Wzywamy chorych i cierpiących! Otoczcie modlitwą naszą parafię, bo wasza modlitwa potrzebna jest nam, Waszym duszpasterzom i wszystkim, którzy w tej parafii oczekują przebaczenia.

Wzywamy rodziców! Postawcie Chrystusa na pierwszym miejscu w swoich rodzinach, bo „cóż pomoże człowiekowi choćby cały świat zyskał”, a utracił wiarę – przypomina Chrystus!

Wzywamy dzieci i młodzież! Niech w waszych sercach nie zgaśnie wiara, ale swym rodzicom i kolegom przypominajcie o Chrystusie, bo na Nim jak na mocnym fundamencie możecie zbudować prawdziwe szczęście i na Nim możecie oprzeć całe swe życie.

Niech Jezus Chrystus oświeci tę parafię, Twoją rodzinę i Twoje serce, bo Jego światło nigdy nie zgasło i przez tyle wieków rozjaśnia ciemności zła, niewiary i błędu!

Polecamy Was wszystkich Matce Chrystusa. Ona uwierzyła słowu Boga i modli się dzisiaj za nami grzesznymi, abyśmy nigdy nie wzgardzili tą miłością, która objawiła się na krzyżu i w zmartwychwstaniu, a bez której życie ludzkie nie ma ani fundamentu, ani sensu. W Jej matczyne ręce i pod przemożne wstawiennictwo naszej patronki św. Anny polecamy Misje Parafialne, polecamy całą parafię i Twoje serce.

oo. Andrzej Korda OMI i Jerzy Bzdyl OMI

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej

Świerklany, 14 maja 2022 roku

MISJE ŚWIĘTE w parafii św. Anny w Świerklanach

od 21 do 29 maja 2022 roku

SOBOTA, 21 maja, – INAUGURACJA MISJI ŚWIĘTYCH

18.00   Msza Święta i rozpoczęcie Misji Świętych

NIEDZIELA, 22 maja – OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI

6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 16.00 – Msza Święta na rozpoczęcie Misji Świętych 

20.30   WIECZÓR ZE ŚW. RITĄ

PONIEDZIAŁEK, 23 maja – OGŁOSZENIE DEKALOGU

6.30     Różaniec

7.00     Msza Święta z nauką ogólną dla wszystkich

17.15   Adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec

18.00   Msza Święta z nauką ogólna

20.30   Misyjny Apel Jasnogórski połączony z Nabożeństwem Majowym

WTOREK, 24 maja – DZIEŃ POJEDNANIA I PRZEBACZENIA

6.30     Różaniec

7.00     Msza Święta z nauką ogólną dla wszystkich

17.15   Adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec

18.00   Msza Święta z nauką ogólna

20.30   Misyjny Apel Jasnogórski połączony z Nabożeństwem Majowym

ŚRODA, 25 maja – DZIEŃ POKUTY I POSTU

6.30     Różaniec

7.00     Msza Święta z nauką ogólną dla wszystkich

16.00   Spotkanie misyjne dla dzieci Szkół Podstawowych

17.15   Adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec

18.00   Msza Święta z nauką ogólna

20.30   Misyjny Apel Jasnogórski połączony z Nabożeństwem Majowym

CZWARTEK, 26 maja – DZIEŃ EUCHARYSTII I KAPŁAŃSTWA

6.30     Różaniec (odmawiamy wspólnie) i okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania  

7.00     Msza Święta z nauką ogólną i nabożeństwo za kapłanów

17.00   Godzina Święta, okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania, Różaniec

18.00   Msza Święta z nauka ogólną, nabożeństwo Eucharystyczno – Przebłagalne z procesją

20.30   WIECZÓR ZE ŚW. ANNĄ

PIĄTEK, 27 maja – DZIEŃ CHORYCH I MODLITWY ZA ZMARŁYCH

6.30     Różaniec (odmawiamy wspólnie) i okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania 

7.00     Msza Święta z nauką ogólną

9.00     Msza Święta dla chorych z namaszczeniem i błogosławieństwem lourdzkim

10.30   Odwiedziny chorych w domach

16.00   Godzina Święta, okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania, Różaniec

17.00   Msza Święta z nauką ogólną, procesja na cmentarz z modlitwami za zmarłych

20.30   Misyjny Apel Jasnogórski połączony z Nabożeństwem Majowym

SOBOTA, 28 maja – DZIEŃ RODZIN I ZAWIERZENIA PARAFII MATCE BOŻEJ

6.30     Różaniec (odmawiamy wspólnie) i okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania 

7.00     Msza Święta z nauką misyjną i zawierzenie parafii Matce Bożej

10.00   Msza Święta dla rodziców i dzieci do lat 6, oraz matek w stanie błogosławionym

17.00   Godzina Święta, okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania, Różaniec

18.00   Msza Święta z nauką ogólną i ofiarowanie parafii Matce Bożej

20.30   Misyjny Apel Jasnogórski

NIEDZIELA, 29 maja – DZIEŃ ZAKOŃCZENIA MISJI ŚWIĘTYCH

6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 16.00 – Msza Święta z nauką na zakończenie Misji Świętych 

15.00   Nabożeństwo przy Krzyżu Misyjnym, poświęcenie Krzyża i wszystkich pamiątek misyjnych,

modlitwy o uzyskanie odpustu zupełnego.