DZIECIOM Z RWANDY I BURUNDII

Opublikowane przez psadmin w dniu

czyli o tegorocznych KOLĘDNIKACH MISYJNYCH

Kolędowanie w okresie świąt Bożego Narodzenia jest w Polsce starym zwyczajem. W naszej  parafii misyjny wymiar kolędowania jest głęboko zakorzeniony i pielęgnowany przez mieszkańców Świerklan od wielu już lat. Odwiedzając rodziny kolędnicy misyjni, mówią o trudnej sytuacji rówieśników w krajach misyjnych, odgrywają przygotowane scenki i zbierają ofiary. Co roku zbiórki przeznaczane są na pomoc dzieciom w krajach misyjnych.

Nasze świeklańskie dzieci, a będzie ich ponad 200 w 38 grupach wraz z opiekunami wyruszą 29 grudnia w sobotę w „kolędową trasę” od godz. 9.30. Do kogo trafi pomoc od tegorocznych kolędników misyjnych?

W dużych miastach Rwandy i Burundii znajdują się tzw. „dzielnice nędzy”, gdzie dzieci osierocone, bezdomne lub odrzucone z powodu choroby czy niepełnosprawności są narażone na liczne niebezpieczeństwa, od deprawacji po niewolnictwo i handel. Misjonarze tworzą dla nich bezpieczne i przyjazne miejsca, gdzie mogą mieszkać i uczyć się. Zapewniają im opiekę medyczną, integrują społecznie i wychowują według chrześcijańskich wartości, przywracając godność dziecka Bożego.

Pomoc od polskich kolędników misyjnych dotrze również „do buszu i na tereny, gdzie brakuje niemal wszystkiego. Dzieci mieszkające tam nie mają dostępu do edukacji i opieki medycznej, cierpią z powodu niedożywienia i braku wody nadającej się do picia. Misjonarze budują i prowadzą tam szkoły i przychodnie z podstawową pomocą medyczną. Prowadzą projekty tzw. „samopomocy” dla dzieci i ich rodzin, ucząc konkretnych umiejętności i dając odpowiednie narzędzia. Koza i ogródek warzywny to „bilet” do samowystarczalności dla szkół, parafii i rodzin.

 Na wsparcie polskich „małych misjonarzy” czekają również dzieci niepełnosprawne i chore, które zostały odrzucone przez swoją społeczność lub są izolowane. Misjonarze tworzą dla nich miejsca, gdzie mogą nie tylko otrzymać niezbędną pomoc, ale także przekonać się, że są wartościowe i kochane. Ta pomoc całkowicie zmienia ich życie. Dzieci głuchonieme uczą się komunikować z innymi, a dzieci, które dotąd były całkowicie unieruchomione lub pełzały po ziemi, z otrzymaną kulą lub protezą mogą stanąć na własnych nogach. Misjonarze są także ratunkiem dla dzieci prześladowanych z powodu swojej odmienności.

W drugim dniu świąt Bożego Narodzenia podczas Mszy Świętej o godz. 11.00 UROCZYSTE ROZESŁANIE KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH. Zapraszamy wszystkie dzieci oraz dorosłych opiekunów zaangażowanych w tą misyjną akcję.

Z LISTÓW MISJONARZY:

  • …z powodu ubóstwa wiele dzieci nie jest leczonych na czas i są wyłączone z życia społeczności…. (bp Chartine Nabnakujije, diecezja Byumba)
  • …dzieci przychodzące na lekcje często są tak głodne i chore, że nie są w stanie brać w nich udziału. W parafii pomagamy ubogim dzieciom, aby zapobiec porzucaniu przez nie szkoły z powodu powszechnej nędzy… (Ojciec Emmanuel Manirakiza, diecezja Bururi)
  • …dzieci, które opuszczają nasz sierociniec, wyposażamy w dwie kozy i nasiona do uprawy ogródka warzywnego. Po dwóch latach nasi podopieczni zwracają kozy i solidarnie wspierają młodsze, osierocone dzieci. W ten sposób pomagamy im budować więzi wzajemnej solidarności ponad podziałami plemiennymi i innymi… (Clement Kizogombe, diecezja Bubanza)
  • …szkoła jest szansą na integrację społeczną, ekonomiczną i kulturową dla dzieci marginalizowanych… (Ojciec Willerme Ndorere, diecezja Bubanza)
  • …w naszej diecezji jest wiele dzieci głuchoniemych. Są całkiem zaniedbane, a nawet odrzucone. Chcemy zapewnić im możliwość nauki i miejsce w internacie. W Gitega jest specjalistyczna szkoła, ale opłaty są zbyt wysokie… (Dieudonne Fukamusabe, diecezja Bubanza)

Pozwólmy obdarować się kolędnikom i sami też obdarujmy ich życzliwością i otwartością, a przez nich dzieci z Rwandy i Burundii, którym tak ofiarnie niosą swoją pomoc. Przyjmijmy ich z zaufaniem i radością, wysłuchajmy z uwagą i troską, zaśpiewajmy razem kolędę – ufną modlitwę – i złóżmy mały datek. 

Małgorzata Bernat

koordynator akcji KOLĘDNICY MISYJNI w naszej parafii