Boże Narodzenie 2018

Opublikowane przez psadmin w dniu

Drodzy Parafianie!

Życzymy Wam abyście ubogaceni obecnością Ducha Świętego, cieszyli się pełnią darów oraz owoców Jego działania w Was. Jego owoce to: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Są one potrzebne do szczęśliwego życia tutaj na ziemi oraz prowadzą ku niebu.
Niech Chrystus, przychodzący do człowieka, obdarowuje swoją łaską, pokojem oraz potrzebnymi ludzkimi siłami. Duch Święty, który jest Duchem prawdy, miłości, mocy i świadectwa niech oświeca, umacnia i prowadzi drogami Ewangelii a Matka Najświętsza niech wyprasza potrzebne dary nieba.
Życzymy Wam wszelkiego dobra i pomyślności, „radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami!” (2 Kor 13,11).
Niech radość z Emmanuela – Boga z nami – wyrazi się obficie. Mędrcy i pasterze, wracając do domów, głosili spotykanym ludziom, że narodził się Zbawiciel. I my też chciejmy do naszych środowisk wnosić jak najwięcej prawdy o Bogu, który jest Bogiem z nami. Wszystkim życzymy błogosławionych świąt. Zdrowych i przeżytych w otwarciu na Boga i na drugiego człowieka.

Z najlepszymi życzeniami i modlitwą
DUSZPASTERZE